game thủ Việt ngày càng lười

Cập nhập tin tức game thủ Việt ngày càng lười

Vì sao game thủ Việt ngày càng lười đến thế?

Trong các tựa game online bây giờ lại còn những phần mềm, hệ thống được thiết lập để "làm tận răng" mà game thủ không phải "động chân, động tay" mấy