gameffi

Cập nhập tin tức gameffi

Blockchain cần 10 năm nữa để phổ cập

Lĩnh vực blockchain vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, cần nhiều lập trình viên, dự án nghiêm túc hơn để đạt được sự công nhận như các sản phẩm truyền thống.