Gathering Storm

Cập nhập tin tức Gathering Storm

LMHT: Càng kích hoạt nhiều chiêu cuối, bộ kỹ năng hồi chiêu càng nhanh

(GameSao.vn) – Hai loại Ngọc mới đầy thú vị đang nhắm tới giai đoạn cuối trận.