- Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra phải được ghi âm, ghi hình là cần thiết để bảo vệ bị can, chống bức cung, dùng nhục hình.

Sáng nay, UBTVQH cho ý kiến dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Về việc bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Hiện: ghi âm, ghi hình cần thiết để chống bức cung, dùng nhục hình

Theo UBTVQH, việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung là cần thiết để vừa đảm bảo minh bạch quá trình hỏi cung, vừa bảo vệ bị can, chống bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ người hỏi cung tránh bị vu cáo. 

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, việc hỏi cung bị can có thể được tiến hành ở nhiều nơi và trong những điều kiện rất khác nhau.

Dự thảo luật quy định việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra phải được ghi âm, ghi hình là phù hợp.

Còn hỏi cung tại các địa điểm khác (như tại nơi tiến hành điều tra, tại chỗ ở của bị can) được ghi âm hoặc ghi hình theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Trường hợp do trở ngại khách quan mà không thể ghi âm, ghi hình được thì phải nêu rõ lý do trong biên bản hỏi cung.

Liên quan đến nội dung còn nhiều tranh luận về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc nhận mình có tội, ông Hiện cho hay vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau.

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị quy định người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, đưa ra ý kiến, không bị ép buộc đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc bị ép buộc phải nhận mình có tội.

Một số ý kiến ĐBQH tán thành quy định người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền “trình bày lời khai, đưa ra ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

UBTVQH trình 2 phương án theo hai luồng ý kiến nêu trên để xín ý kiến ĐBQH.

Thu Hằng