ghi âm hỏi cung

Cập nhập tin tức ghi âm hỏi cung

Từ 2019, ghi âm ghi hình hỏi cung bị can

Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi quy định chậm nhất đến 1/1/2019 cả nước thực hiện thống nhất việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

Ngốn hàng chục nghìn tỷ ghi âm, ghi hình hỏi cung

Chi phí cho ghi hình, ghi âm các cuộc hỏi cung dự tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.