Giải pháp công nghệ số tiêu biểu 2021

Cập nhập tin tức Giải pháp công nghệ số tiêu biểu 2021

GapoWork được tôn vinh là "Giải pháp công nghệ số tiêu biểu 2021"

Hôm nay, nền tảng giao tiếp cho doanh nghiệp GapoWork (Tập đoàn Công nghệ G-Group) đã xuất sắc chiến thắng ở hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp công nghệ số tiêu biểu” tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2021.