Giảm thời gian và chi phí giao dịch thương mại qua biên giới

Kết quả khảo sát của Tổ công tác liên ngành (do Bộ Tài chính thành lập năm 2019) về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019- 2020 cho thấy thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam đã giảm đáng kể.

Theo số liệu vừa công bố, năm 2020, tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 38,4 giờ, giảm 57,38 giờ so với năm 2019. Mức chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 338 USD, giảm 81,72 USD so với con số của năm 2019.

{keywords}
Cơ quan Hải quan đã điện tử hóa nhiều thủ tục

Thời gian và chi phí thực hiện thủ tục của cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu đều có những chỉ số tích cực. Theo đó, thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 28,3 giờ, giảm 22,58 giờ so với năm trước đó. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 266,76 USD, giảm 15,52 USD. Ngoài ra, thời gian và chi phí trung bình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu cũng giảm đáng kể.

Trong khi đó, tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 54,8 giờ, giảm 48,88 giờ so với năm 2019. Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 313,17 USD, giảm 256,41 USD so với năm trước.

Thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu của năm 2020 là 27,17 giờ, giảm 20,83 giờ. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 214,23 USD, giảm mạnh so với năm 2019.

Điện tử hóa giảm chi phí và gánh nặng cho doanh nghiệp

Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc điện tử hóa các chứng từ như: chứng từ kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Hệ thống Một cửa quốc gia, áp dụng C/O điện tử… đặc biệt là quy định về nộp chứng từ điện tử trong thực hiện thủ tục hải quan.

Trong số các doanh nghiệp trả lời khảo sát có đến 94% doanh nghiệp nhập khẩu và 98% doanh nghiệp xuất khẩu cho biết việc áp dụng chứng từ điện tử giúp họ giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan.

Nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, việc nộp chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy đã giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục thông quan như: chi phí in ấn hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại của nhân viên làm thủ tục…

Thời gian thông quan nhanh giúp doanh nghiêp đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục giao nhận hàng tại cảng cũng là nguyên nhân giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng số tờ khai nhập khẩu năm 2020 của Việt Nam đạt xấp xỉ 6,75 triệu, còn số tờ khai xuất khẩu của Việt Nam xấp xỉ 6,98 triệu.

Kết quả khảo sát cho thấy, nếu tính thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới cho mỗi lô hàng tương ứng với mỗi tờ khai thì năm 2020 các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tiết kiệm được khoảng 730,4 triệu giờ tương ứng với khoảng 981 triệu USD chi phí gián tiếp và khoảng 2.301 triệu USD chi phí trực tiếp, tổng cộng tiết kiệm được khoảng 3.282 triệu USD cho hoạt động xuất nhập khẩu so với năm 2019. 

Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới là một cấu phần của bộ chỉ số đánh giá chất lượng Môi trường kinh doanh toàn cầu tại Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) được Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện thường niên từ năm 2001 đến nay đối với 10 lĩnh vực kinh tế của 190 quốc gia.
Chỉ số “Giao dịch Thương mại qua biên giới” đo lường thời gian và chi phí thực hiện toàn bộ quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đánh giá một cách toàn diện về hoạt động của tất cả các cơ quan liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới bao gồm cơ quan hải quan và các đơn vị khác (cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kinh doanh kho bãi cảng, đơn vị vận tải...).

Duy Vũ

Gỡ khó cho lưu thông hàng hóa qua hệ thống hải quan điện tử

Gỡ khó cho lưu thông hàng hóa qua hệ thống hải quan điện tử

Người khai có thể xin chậm nộp bản giấy khi làm thủ tục ngay trên hệ thống hải quan điện tử và nộp bản chứng từ giấy chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan.