giảng đường thông minh

Cập nhập tin tức giảng đường thông minh

Phương pháp học: Chìa khoá sáng tạo cho sinh viên

Khi việc học thực sự trở thành “quyền” chứ không còn là “nghĩa vụ” của sinh viên thì phương pháp học bắt đầu trở thành một đề tài được nhiều trường học quan tâm.

Khi giảng viên và sinh viên cùng học

Câu chuyện “Học, học nữa, học mãi” không chỉ là danh ngôn dành cho học sinh, sinh viên mà nó còn là kim chỉ nam cho cả các thầy cô giáo, nhất là trên giảng đường đại học