giao ban QLNN

tin tức về giao ban QLNN mới nhất

Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, PTTH&TTĐTicon

Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, PTTH&TTĐT

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong thời gian tới là đẩy mạnh các công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, PTTH&TTĐT.