- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban QLNN tháng 10 của Bộ TT&TT,  Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Ngoài các công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phục vụ APEC,  một nhiệm vụ trọng tâm nữa của Bộ TT&TT trong thời gian tới là đẩy mạnh các công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (PTTH& TTĐT).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo tại Hội nghị giao ban QLNN tháng 10 của Bộ TT&TT .

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí cho biết, trong tháng vừa qua, cơ quan đã triển khai 6 tổ công tác liên quan đến các nhiệm vụ và thực hiện hoàn thành 8 nhiệm vụ lớn đã được các lãnh đạo Bộ TT&TT giao phó. Đáng chú ý, về công tác quản lý báo chí, Cục báo chí đã tăng cường xử lý các vi phạm trong tháng vừa qua, đình bản một cơ quan báo chí, thu hồi giấy phép của một tạp chí, thu hồi một thẻ nhà báo của một Phó tổng biên tập và xử lý 3 cơ quan báo chí, xử lý vi phạm hành chính. Cục cũng đang tiếp tục rà soát tôn chỉ, mục đích, kế hoạch hoạt động của các cơ quan báo chí để tiếp tục có những chấn chỉnh kịp thời.

Ghi nhận các kết quả đạt được nói trên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giao cho Cục Báo chí phối hợp với Cục PTTH&TTĐT, Cục Thông tin cơ sở, Cục thông tin đối ngoại tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét cho APEC, bám sát chương trình tổng thể của Năm APEC 2017; tuyên truyền về các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; các giải pháp điều hành của chính phủ, các phiên họp và kết quả Hội nghị Trung ương 6; việc thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như chống lại thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Các cơ quan này cũng cần đẩy mạnh chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, PTTH&TTĐT, mạng xã hội.

Lãnh đạo bộ yêu cầu Cục Báo chí sớm trình Bộ trưởng trước ngày 15/11 đề án truyền thông về phòng chống ma túy trên phương tiện truyền thông đại chúng và phương án sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Bộ. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ phối hợp với Thanh tra Bộ sớm báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật báo chí, chấn chỉnh hành vi vi phạm của các phóng viên, nhất là những hành vi nhũng nhiễu, gây sức ép với doanh nghiệp, địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, đưa tin sai sự thật, nhất là báo điện tử.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng giao cho Cục PTTH&TTĐT nghiên cứu biện pháp quản lý thẻ cào, thẻ game; tăng cường kiểm tra hoạt động cung cấp sử dụng thông tin liên lạc và ráo riết làm việc với các doanh nghiệp lớn như Google, Facbook để xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật.

Tuấn Anh