Gold Game

Cập nhập tin tức Gold Game

Quảng cáo game không phép, 3 tên miền Gold Game bị tạm dừng hoạt động

 Các tên miền Goldgame.vn, 103.vn và 103.com.vn đều đã bị tạm dừng hoạt động do những vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử G2 trên mạng.