hạ tầng an toàn thông tin

Cập nhập tin tức hạ tầng an toàn thông tin

Việt Nam cần làm mới các công nghệ và giải pháp cơ sở hạ tầng an ninh mạng

Các chuyên gia từ Cisco cho rằng, các công ty tại Việt Nam cần làm mới các công nghệ và giải pháp cơ sở hạ tầng an ninh mạng bởi nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống đã lỗi thời.