{keywords}
Tập huấn kỹ năng sử dụng chữ ký số cho cán bộ cơ sở. (Ảnh: Phutho.gov.vn)

Các đợt tập huấn được Sở TT&TT tổ chức trong tháng 9 với sự tham gia của hàng trăm học viên là trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc của thị xã Phú Thọ, huyện Tân Sơn.

Phát biểu tại các lớp tập huấn, lãnh đạo Sở TT&TT Phú Thọ cho biết để báo chí thể hiện trung thực dòng chảy của xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, ngoài trách nhiệm của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên thì còn có trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền trong việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí.

Trong khi đó, CNTT ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, một số địa phương phát triển không thể không dựa vào công nghệ. Chính vì vậy, mỗi học viên nên trang bị cho mình kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống phần mềm, đảm bảo hiệu quả an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.

Ngoài ra, trước những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung ở cấp huyện và cấp xã, việc sử dụng chữ ký số ở một số đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện còn rất hạn chế. Do đó, lãnh đạo Sở TT&TT Phú Thọ cho rằng, các buổi tập huấn có ý nghĩa quan trọng giúp trang bị cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cấp huyện, xã khắc phục được khó khăn trong quá trình sử dụng, khai thác các hệ thống điều hành điện tử cũng như biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ chuyên trách của Sở TT&TT đã hướng dẫn học viên cài đặt và sử dụng chữ ký số, giải quyết vướng mắc khi khai thác các hệ thống điều hành điện tử trên máy tính, sử dụng chữ ký số; các biện pháp thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngoài ra, các cán bộ chuyên trách cũng cập nhật tình hình hoạt động của báo chí truyền thông trong nước; tác động của mạng xã hội với người dân và với báo chí truyền thông; những sai phạm trong hoạt động báo chí; kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí…. 

D.V