Hanwha Life Việt Nam

Cập nhập tin tức Hanwha Life Việt Nam

Hanwha Life Việt Nam và Viettel Post chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm

Ngày 20/1 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) về phân phối sản phẩm bảo hiểm.