Hiện nay Ban tổ chức đã nhận được 30 hồ sơ Hiến kế của 17 tác giả đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, thậm chí, Ban tổ chức còn nhận được cả hồ sơ Hiến kế của một người là Việt kiểu Mỹ gửi về.

Thông tin trên được ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Trung ương cho biết tại Hội nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” vừa mới được tổ chức.

Theo ông Bùi Văn Cường, ngày 13/5 vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đảng viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp địa phương và các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững.

Đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tính đến ngày 7/7//2015, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ của rất nhiều tác giả thuộc đủ các độ tuổi, thành phần, ngành nghề, địa phương tham gia, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1989. Các tác giả cũng xuất thân từ nhiều tầng lớn xã hội, trong đó có tác giả là người lao động tự do, có tác giả là phật tử, Việt kiều, sinh viên mới ra trường…

Ông Cường cho biết, hồ sơ tham gia Cuộc vận động tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách; Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

“Từ nay đến tháng 11/2015 sẽ tiến hành bình chọn các hồ sơ Hiến kế. Theo đó, những hiến kế nào có giá trị sẽ được trao giải thưởng vào đầu tháng 1/2016, trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, ông Cường cho hay.

B.Hân