Hiệp hội bảo hiểm

Cập nhập tin tức Hiệp hội bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

Theo ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng thị trường bảo hiểm tiếp tục có sự tăng trưởng.

Doanh thu ngành bảo hiểm vượt mốc 100.000 tỷ đồng

Theo ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch HH bảo hiểm Việt Nam, kết thúc năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu ngành bảo hiểm vượt mốc 100.000 tỷ đồng.