hình thức BOT

Cập nhập tin tức hình thức BOT

4 phương án xây dựng Cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền

 4 phương án xây dựng Cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền vừa được Ban Quản lý dự án 7 có văn bản đề xuất Bộ GTVT đầu tư xây dựng theo hình thức BOT.