ho chieu gan chip

Cập nhập tin tức ho chieu gan chip

Hướng dẫn làm hộ chiếu gắn chip điện tử

Người đề nghị cấp hộ chiếu cần điền đầy đủ thông tin và nộp tờ khai theo mẫu trong Thông tư 73 mới nhất của Bộ Công an, cùng với 2 ảnh chân dung, và làm thủ tục tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của hộ chiếu được quy định trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, bao gồm hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và cho người chưa đủ 14 tuổi.

Có bắt buộc sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử không?

Theo Thông tư mới ban hành, hộ chiếu được cấp trước ngày 1/1/2022 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ này. Nhưng về sau hộ chiếu gắn chip điện tử có bắt buộc không?