hội họp từ xa

Cập nhập tin tức hội họp từ xa

Trung tâm trải nghiệm AVer - Xu hướng tối ưu hóa không gian hội họp từ xa

Là nhà cung cấp và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất công nghệ giáo dục và truyền thông, vào ngày 27/7 vừa qua, AVer Information Inc., đã cho ra mắt trung tâm trải nghiệm với mô hình làm việc kết hợp tại Hà Nội.