Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương

Cập nhập tin tức Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương

Thủ tướng đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2.