hội nghị Trung ương 13

tin tức về hội nghị Trung ương 13 mới nhất

Trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022icon
Chính trị09/10/20200

Trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022.

 
Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIIIicon

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Chính trị
05/10/2020

Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII; trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diệnicon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện

Chính trị
05/10/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 bàn công tác nhân sự, văn kiện khóa XIIIicon

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 bàn công tác nhân sự, văn kiện khóa XIII

Chính trị
05/10/2020

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và góp ý văn kiện Đại hội.

Nên công khai tài sản cán bộ được đề cử vào TƯ?icon

Nên công khai tài sản cán bộ được đề cử vào TƯ?

Thời sự
17/12/2015
Nhân dân phải được giám sát việc kê khai tài sản để sau đó giám sát, phát hiện tài sản phát sinh sau này của cán bộ có hợp pháp hay không hợp pháp.
Ngày làm việc thứ ba hội nghị Trung ương 13icon

Ngày làm việc thứ ba hội nghị Trung ương 13

Thời sự
16/12/2015
Hội nghị Trung ương 13 hôm nay làm việc ngày thứ ba tại Hà Nội.
Ngày làm việc thứ hai hội nghị Trung ương 13icon

Ngày làm việc thứ hai hội nghị Trung ương 13

Thời sự
15/12/2015
Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc ngày thứ hai tại hội trường.
Ai sẽ giữ trọng trách?icon

Ai sẽ giữ trọng trách?

Thời sự
15/12/2015
Sự quan tâm của người dân về những người xứng đáng vào những vị trí quan trọng là sự quan tâm chính đáng.
Chỉ ra việc chưa làm được trong cấp bách xây dựng Đảngicon

Chỉ ra việc chưa làm được trong cấp bách xây dựng Đảng

Thời sự
14/12/2015
Tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị Trung ương 13.
Nêu chính kiến với ý kiến đi ngược quan điểm của Đảngicon

Nêu chính kiến với ý kiến đi ngược quan điểm của Đảng

Thời sự
14/12/2015
Tổng bí thư nhấn mạnh cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng trong góp ý cho các văn kiện Đại hội 12. 
Đề cử 4 chức danh chủ chốticon

Đề cử 4 chức danh chủ chốt

Thời sự
14/12/2015
Theo quy trình công tác nhân sự, các ủy viên Trung ương cả chính thức và dự khuyết viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị.
Trung ương bàn nhân sự Bộ Chính trịicon

Trung ương bàn nhân sự Bộ Chính trị

Thời sự
14/12/2015
Hội nghị Trung ương 13 bàn về nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...