hội thảo văn hóa năm 2022

Cập nhập tin tức hội thảo văn hóa năm 2022

'Nền văn hóa giàu bản sắc của dân tộc là bệ đỡ để đất nước vượt qua muôn vàn thử thách'

"Nền văn hóa giàu bản sắc của dân tộc đã là bệ đỡ, tạo sức mạnh nội sinh để đất nước ta vượt qua muôn vàn thử thách, gian nan, tiến lên theo dòng chảy của lịch sử".