Theo đó, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác tại Hà Nội – Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

{keywords}
Di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Trước đó, năm 2019, ông Jean-Claude Dardelet, Phó Thị trưởng Thành phố Toulouse, Phó Chủ tịch vùng đô thị Toulouse, Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam thuộc liên minh các thành phố Pháp có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi thông tin về mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai thành phố.

Phó Chủ tịch Toulouse Jean-Claude Dardelet lúc đó đề cập tới nhiều dự án hợp tác quan trọng với Thủ đô Hà Nội về văn hóa, bảo tồn di sản, đào tạo, trong đó đó có dự án về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ học tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Trong khuôn khổ dự án sẽ chia sẻ phương pháp khai quật khảo cổ học, xây dựng danh mục hiện vật, phục chế, tái hiện các hiện vật cũng như các biện pháp về đào tạo nghiệp vụ cho những cán bộ làm công tác bảo tồn, bảo tàng, nhất là phương pháp chuyển thể thành những hình ảnh mang tính chất thu hút về du lịch cho những hiện vật, nhằm khai thác giá trị kinh tế và du lịch của di sản.

Nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định Hà Nội luôn chú trọng gìn giữ, phát huy và quảng bá các di sản, giúp người dân địa phương và bạn bè quốc tế thêm hiểu về các giá trị truyền thống của Việt Nam, đồng thời khuyến khích các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Pháp tham gia quá trình này..

Tổng vốn dự kiến quá trình hợp tác là 402 nghìn Euro, trong đó thành phố Toulouse sẽ tài trợ không hoàn lại 80.400 Euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 Euro, TP Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 Euro.

Tình Lê