Huỳnh Thanh Phương

Cập nhập tin tức Huỳnh Thanh Phương

Đề nghị bổ sung quy định thu hồi đất để phát triển du lịch

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc Luật Đất đai quy định thu hồi đất và thực hiện đấu thầu đối với các dự án du lịch, thương mại dịch vụ là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu thực tế hiện nay.

Lương thấp đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm của cán bộ, công chức

Thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp, đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức.