Internet day 2020

Cập nhập tin tức Internet day 2020

Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng dùng “Đám mây” Việt?

Sự trưởng thành của hạ tầng điện toán đám mây trong nước đã chứng minh được sự tối ưu của mình khi hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu chi phí và năng lực hỗ trợ kịp thời.