khả năng mất tài khoản trên Steam

Cập nhập tin tức khả năng mất tài khoản trên Steam

Steam cũng khuyên game thủ nên thay đổi mật khẩu tài khoản, sử dụng Mobile Authenticator, là tính năng đăng nhập thông qua một mã xác thực dạng OTP