Mới đây tại Cung Thể thao tỉnh (thành phố Nam Định), Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thể thao lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2022.

Với chủ đề: “Thể thao Nam Định - Hội nhập và phát triển bền vững” gồm 3 chương: “Truyền thống văn hiến”, “Nam Định hội nhập và phát triển”, “Thể thao Nam Định vững bước phát triển”, Đại hội có các màn đồng diễn, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc truyền thống văn hóa Nam Định như: hát văn, trống hội, hoa trượng hội, đồng diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật...

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX.

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh Nam Định đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát huy tác dụng tích cực của sự nghiệp thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khoẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Cùng với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật thể dục thể thao được đầu tư xây dựng đồng bộ, huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao. Sự nghiệp xây dựng, phát triển thể dục thể thao nói chung, phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng đã có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu. 

Thể thao Nam Định đã khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào phát triển toàn diện và đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà. 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX - 2022 là sự kiện lớn, nhằm quảng bá hình ảnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là dịp đánh giá, ghi nhận sự phát triển phong trào thể dục thể thao của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh. Đại hội cũng là dịp tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022.

Nhật Hạ