khung trình độ quốc gia

Cập nhập tin tức khung trình độ quốc gia

Trường đại học đồng loạt giảm thời gian đào tạo

Theo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối năm 2016, thời gian đào tạo bậc đại học rút ngắn xuống còn từ 3-5 năm so với 4-6 năm như hiện tại. 

Phải mất 10 năm mới xác định xong sinh viên ra trường có thể làm gì

Việc xây dựng chuẩn đầu ra tất cả các ngành nghề và bậc trình độ theo Khung trình độ quốc gia có thể mất từ 10-20 năm.

Học đại học trong 3 năm: Các trường lo thiết kế lạichương trình

Với việc rút ngắn thời gian đào tạo ĐH, CĐ, các trường sẽ phải thiết kế lại chương trình đào tạo dựa trên việc xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Học đại học trong 3 năm

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành thời gian đào tạo bậc ĐH rút ngắn xuống từ 3-5 năm so với thời gian 4-6 năm như hiện tại.

Thủ tướng phê duyệt Khung trình độ quốc gia 8 bậc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc gồm 8 bậc trình độ

Sắp trình Thủ tướng Khung trình độ quốc gia

Khung trình độ quốc gia do Bộ GD-ĐT xây dựng đang hoàn thiện dự thảo cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.