kiểm toán BOT

Cập nhập tin tức kiểm toán BOT

Phí BOT: Dân không biết, quản lý cũng tù mù

Chia sẻ tại bàn tròn trực tuyến về BOT, chánh thanh tra Bộ KHĐT Trần Kỳ Sơn đã nhấn mạnh sự không minh bạch từ cơ chế đến cách thức thực hiện các dự án BOT hiện nay.

BOT: Làm sao để minh bạch và đồng thuận?

Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Kỳ Sơn và PGS.TS Nguyễn Quang Toản vừa cùng bạn đọc trao đổi  trong bàn tròn "BOT: Làm sao để minh bạch và đồng thuận?".