Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cốc Ngù là thôn trung tâm xã Nậm Chảy (Mường Khương) có 62 hộ dân của 7 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, trên 80% hộ dân là người dân tộc Pa Dí, Tu Dí.

Đầu tháng 11/2021, thôn Cốc Ngù đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần quyết tâm phòng chống dịch, xây dựng đời sống nhân dân ngày một văn minh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

{keywords}
Nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo báo cáo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2021, mặc dù còn những khó khăn nhưng nhân dân khu dân cư Cốc Ngù đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt thôn khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Các tổ chức trong khu dân cư được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp; nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Trong năm qua, thôn đã có 15 hộ vươn lên thoát nghèo, hiện 52 hộ có kinh tế khá.

Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, đóng góp ủng hộ các loại quỹ, phí; tham gia rèn luyện thể dục, thể thao và chủ động phòng, chống dịch bệnh, 100% nhân dân trong thôn có thẻ bảo hiểm y tế, không có người sinh con thứ 3.

Trong năm, có 52/62 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thôn cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước, sống, lao động, sản xuất theo Hiến pháp và pháp luật. Năm 2021, tổ hòa giải của thôn đã tiến hành hòa giải thành công 6 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai.

Năm 2022, thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, tăng hộ gia đình văn hóa, duy trì danh hiệu “thôn văn hóa”. Thôn phấn đấu xây dựng 1 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang nhấn mạnh: Ban công tác mặt trận khu dân cư đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Chi bộ thôn, phát huy được vai trò nòng cốt, tích cực vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng khu dân cư tiêu biểu vùng biên giới.

Thời gian tới, nhân dân thôn Cốc Ngù cần tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận khu dân cư Cốc Ngù tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong lao động, học tập, sản xuất, quan tâm hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tương trợ lẫn nhau trong giảm nghèo, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; quan tâm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cảnh giác với những thủ đoạn của các thế lực thù địch gây mất an ninh, chính trị tại khu dân cư.

Ngọc Trang
Ảnh: Bảo Phùng