Sene dolta có nghĩa là cúng ông bà. Đây là lễ cổ truyền lớn thứ hai sau Tết Chol Chnăm Thmây của dân tộc Khmer Nam bộ. Mỗi năm, đồng bào Khmer lại tổ chức lễ Sene Dolta để con cháu trong gia đình biết ơn bà “Chà Đôl” và ơn ông “Chà Ta” đã dày công nuôi dưỡng, sinh thành.

Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam bộ, hàng năm, cứ vào thời gian từ 15 đến 30 tháng 8 âm lịch thì Diêm Vương xá tội vong nhân, những vong hồn đói khát này sau khi rời ngục tối tìm đến chùa chiền để hưởng vật thực của con cháu cúng kiến.

Vào mùa lễ Sene Dolta, mọi người Khmer trong phum sóc mang thức ăn và bánh trái ngon đến chùa, nhờ các nhà sư tụng kinh cầu nguyện cho vong hồn người thân quá cố sớm siêu thoát, đầu thai kiếp khác được phước báo sung túc hơn”.

Theo phong tục của người Khmer trước đây, lễ Sene Dolta cổ truyền kéo dài chừng nửa tháng, khi công việc gieo cấy ngoài đồng đã xong. Có 4 nghi lễ chính tại Chùa và tại mỗi nhà người dân tộc Khmer, gồm: lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh), lễ cúng ông bà (Banh Sen Dolta), lễ hội (Banh phchum banh) và lễ tiễn ông bà (Banh chuônh Dolta).

Thực hiện: Duy Khánh, Thanh Thủy, Bạt Tuấn