Legacy of the Void

Cập nhập tin tức Legacy of the Void

Bạn sẽ muốn chơi lại StarCraft 1 sau khi xem xong bộ phim hoạt hình này

Phần mới nhất trong series hoạt hình của nhóm Carbot thay vì StarCraft II đã quay trở lại khai thác huyền thoại StarCraft: Brood War.