NGÀY GIỜ BẢNG TRẬN ĐẤU

KÊNH

21/11 20h00 B Anh 6-2 Iran VTV2, VTVCần Thơ
22/11 02h00 B Mỹ 1-1 Xứ Wales VTV3, VTVCần Thơ
25/11 17h00 B Xứ Wales 0-2 Iran VTV5, VTVCần Thơ
26/11 02h00 B Anh 0-0 Mỹ VTV3, VTVCần Thơ
30/11 02h00 B Iran 0-1 Mỹ VTV5
02h00 B Xứ Wales 0-3 Anh VTV2, VTVCần Thơ