Lỗ hổng máy chủ

Cập nhập tin tức Lỗ hổng máy chủ

Phát hành công cụ miễn phí kiểm tra lỗ hổng Ghostcat

“Tomcat Checker”, công cụ hỗ trợ kiểm tra máy chủ dùng phần mềm Apache Tomcat có tồn tại lỗ hổng Ghostcat hay không, đã được Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam WhiteHat cung cấp miễn phí tại địa chỉ tools.whitehat.vn.