mất tiền điện

Cập nhập tin tức mất tiền điện

Đắng lòng chủ quán net 20 máy cho khách hàng nợ tới 17 triệu đồng

Một chủ quán net đã hết sức bức xúc khi chia sẻ rằng quán của anh này có mỗi 20 máy, thế mà trong 4 tháng kinh doanh đã bị khách hàng nợ lại một số tiền khá lớn, lên tới 17 triệu đồng.