MGM Studios

Cập nhập tin tức MGM Studios

MGM Studios chính thức về tay Amazon

 Thương vụ thành công sẽ đóng góp cho dịch vụ Amazon Prime Video khoảng 4.000 phim và 17.000 chương trình truyền hình.