Microsoft Office 2007

Cập nhập tin tức Microsoft Office 2007

Một nghiên cứu mới cho biết, hơn 2/3 số doanh nghiệp hiện vẫn dùng Office 2007, phần mềm mà Microsoft đã không còn hỗ trợ.