Microsoft Office 2019

Cập nhập tin tức Microsoft Office 2019

Office 2019 chỉ hỗ trợ cho Windows 10

Microsoft cho biết để sử dụng Office 2019, bạn nhất thiết phải nâng cấp hệ thống lên Windows 10.