Thủ tướng đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3 đối với một số thứ trưởng thuộc các Bộ: NN&PTNT, Khoa học - Công nghệ, GTVT, Công Thương.

Các Thứ trưởng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013 gồm: ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Nguyễn Nam Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Một thành viên của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam là ông Phạm Đông Pha cũng nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013, theo quyết định của Thủ tướng.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ