Nabbit

Cập nhập tin tức Nabbit

(Clip) Những tên trộm nổi tiếng trong thế giới game

Danh sách những tên trộm xuất hiện trong clip: Yuffie Kisaragi, Catwoman, Nabbit, Kasumi Goto, Yatagarasu, Nathan Drake, Michael da Santa, Carmen Sandiego, Garrett, Sly Cooper...