UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021, đăng tải để lấy ý kiến góp ý trên website Sở TT&TT của tỉnh. Bản kế hoạch này bao gồm đầy đủ nội dung bảo đảm an toàn thông tin.

Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử của tỉnh.

Khánh Hòa cũng sẽ từng bước nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng; xây dựng đội ngũ giám sát an toàn thông tin mạng chuyên nghiệp và kỷ luật; tham gia, duy trì mạng lưới hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Một mục tiêu khác đó là tổ chức triển khai và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp, gồm kiện toàn lực lượng tại chỗ; lựa chọn tối thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Ngoài ra trong năm tới, Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu triển khai chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông).

{keywords}
Trong kế hoạch năm 2021, Khánh Hòa đặt mục tiêu triển khai chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng.

Về nhiệm vụ, Khánh Hòa lên kế hoạch rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; đồng thời rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn cho các hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ.

H.A.H

Khánh Hòa đặt mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp

Khánh Hòa đặt mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp

Trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025, một trong những mục tiêu mà tỉnh Khánh Hòa đề ra là hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.