nền tảng tiêm chủng

Cập nhập tin tức nền tảng tiêm chủng

Bước tiến dài trong sử dụng công nghệ chống dịch ở TP.HCM

Nhiều nền tảng CNTT được TP.HCM sử dụng trong tiêm chủng, chăm sóc F0 tại nhà, di chuyển, cứu trợ...