Ngày 28-1, giờ giải lao trong phiên làm việc buổi sáng của Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương đã trả lời phỏng vấn xung quanh những nội dung trên.

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực gì, thưa đồng chí?

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam vinh dự, tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều chương trình hành động cụ thể và việc làm thiết thực. Năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, toàn Đoàn đã triển khai 4 đợt hoạt động cao điểm, đặc biệt là đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tuổi trẻ Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả và kỹ lưỡng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài nước, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng. Đã có gần 500.000 lượt ý kiến của cán bộ, ĐVTN tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện được tổng hợp đầy đủ, gửi tới Tiểu ban Văn kiện.

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Trọng Hải 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là vấn đề được Đảng ta quan tâm, coi trọng. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về việc thực hiện nhiệm vụ này của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

 

 Ngày 24-3-2015, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ban hành Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Thực hiện chỉ thị, nội dung giáo dục của Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị; kịp thời cập nhật tình hình mới; trong đó tập trung giáo dục thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước của thanh-thiếu nhi. Giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, hiếu học, yêu lao động, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; trách nhiệm của ĐVTN, thiếu nhi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua, phương thức giáo dục của Đoàn liên tục được đổi mới với nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục chính trị và nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh niên, thiếu nhi; tăng cường thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến và huy động người có uy tín để định hướng, giáo dục thế hệ trẻ... Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh niên, thiếu nhi. 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” đã phát huy tác dụng tích cực.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, đồng chí có thông điệp gì gửi gắm tới thế hệ trẻ?

 

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ niềm tin, lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo văn kiện đại hội và nhận thức rõ trách nhiệm của mình về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này. Thông điệp ngắn gọn mà tôi muốn gửi gắm là mỗi cán bộ, ĐVTN hãy có trách nhiệm trước hết với bản thân mình, từ đó nỗ lực hoàn thiện bản thân để ngày càng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho sự phồn thịnh và phát triển của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đề ra.

Theo QĐND