ngành phát triển sản phẩm

Cập nhập tin tức ngành phát triển sản phẩm

Những năm gần đây, Zalo PMT (Zalo Product Management Trainee) đã trở thành nguồn cung nhân sự chất lượng cao cho ngành phát triển sản phẩm ở Việt Nam.