Nghị quyết của Chính phủ

Cập nhập tin tức Nghị quyết của Chính phủ

Chính phủ yêu cầu không được lồng ghép lợi ích cục bộ trong văn bản pháp luật

Chính phủ lưu ý các bộ ngành chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.

 

Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

Ưu tiên dành các nguồn lực cao nhất về cơ sở vật chất, kinh phí và cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm cho công tác xây dựng thể chế, pháp luật; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.