nghiên cứu khoa học công nghệ

Cập nhập tin tức nghiên cứu khoa học công nghệ

Rà soát hiện trạng dữ liệu để tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo 2018

Để phục vụ tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện rà soát hiện trạng dữ liệu để đề nghị các Bộ, cơ quan có liên quan thu thập và bổ sung dữ liệu.

“Điểm nghẽn” của nghiên cứu khoa học trong trường đại học Việt Nam

Việc đầu tư, phân bổ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học còn nhiều hạn chế.

Hoạt đông khoa học công nghệ ở trường đại học thay đổi thế nào?

Thay đổi cơ chế phân bổ và quản lý ngân sách khoa học công nghệ trên tinh thần tự chủ của các trường đại học và sản phẩm đầu ra.