Ngủ chung giường

Cập nhập tin tức Ngủ chung giường

Những tình huống éo le xảy đến khi... sex với tình cũ

"Tình cũ không rủ cũng tới" bởi thế khi chia tay bạn không khỏi vương vẫn và chuyện sex với tình cũ vẫn xảy ra. Vậy những ý nghĩ và bào học nào đã xảy đến?".