nguồn cung nhân sự

Cập nhập tin tức nguồn cung nhân sự

Những năm gần đây, Zalo PMT (Zalo Product Management Trainee) đã trở thành nguồn cung nhân sự chất lượng cao cho ngành phát triển sản phẩm ở Việt Nam.