nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Cập nhập tin tức nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Cách mọi chức vụ trước đây của ông Võ Kim Cự

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang.

Sẽ họp bàn hình thức kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Về hình thức kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ căn cứ kết luận của UB Kiểm tra TƯ.