Nguyễn Thị Minh

Cập nhập tin tức Nguyễn Thị Minh

Nữ Tổng giám đốc BHXH: Mỗi lần được khen là rất áp lực

Trước lời khen ngợi của Thủ tướng, Tổng giám đốc BHXH VN khiêm tốn nói: "Mỗi lần được khen là áp lực để ngành tiến bộ hơn nữa".

Nằm bệnh viện huyện mà giá ngang khách sạn

Tổng GĐ BHXH cho rằng mức giá vật tư, tiền giường đang quá cao. Nằm viện tuyến huyện mà giá như khách sạn là không phù hợp.